Ultrasonic Cleaner 초음파 세척기 ② > 환경 & 이화학 시험기기제품소개
환경 & 이화학 시험기기

환경 & 이화학 시험기기 목록

카다로그:p182b

Ultrasonic Cleaner 초음파 세척기 ②

본문

 8f4df5bb105277f48c4277b743736ba1_1498541 

*. Model : UCT-05

   Capacity : 5.7 Liters

   Tank Size : 295x160x160mm

   Ultrasonic Power : 200W (325x230x320mm, 8Kg)

*. Model : UCT-10

   Capacity : 10 Liters

   Tank Size : 295x240x160mm

   Ultrasonic Power : 300W (325x330x320mm, 11Kg)

*. Model : UCT-20

   Capacity : 20 Liters

   Tank Size : 500x290x160mm

   Ultrasonic Power : 500W  (530x330x297mm, 17Kg)

 

   Timer : 1~99min, 4Hour 연속 사용

   Temperature : RT ~ 70

   Transducer : BLT type

   Material : SUS430 분체도장

   Frequency : 40 KHz

   Power : AC220V 60Hz

 

 

 

제품소개
환경 & 이화학 시험기기

환경 & 이화학 시험기기 목록

게시물 검색