Glass Coating Plate (바-코팅 유리판) > 코팅,인쇄,라미네이팅,UV&weathering제품소개
코팅,인쇄,라미네이팅,UV&weathering

코팅,인쇄,라미네이팅,UV&weathering 목록

카다로그:p011

Glass Coating Plate (바-코팅 유리판)

본문

 e69bfa33699dfcaabaa4eb7939a37b23_1421472 

 *. Model : KP-G250

 

*. Glass plate (유리판)

 

*. Size : W300 x L250 mm

 

*. Thickness : 10 mm 

 

*. 고정 클립 부착

 

*. 고무발 부착 (미끄럼 방지)

제품소개
코팅,인쇄,라미네이팅,UV&weathering

코팅,인쇄,라미네이팅,UV&weathering 목록

게시물 검색